ලෝක කුසලාන පාපන්දු වරම් ලංකාවට අහිමි ද?

ලෝක කුසලාන පාපන්දු වරම් ලංකාවට අහිමි ද?

September 11, 2019   02:29 pm

2022 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරග මේ දිනවලදී පැවැත්වෙයි.

එම සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ වටයේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ දෙවන තරගයෙන්ද ඊයේ(10) දිනයේදී පරාජයට පත්වීමට සිදුවිය.

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරගයක් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව සහ උතුරු කොරියාව එච් කාණ්ඩය යටතේ ඊයේ තරග වැඳුණේ කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේදීයි.

එම තරගයේ පළමු අර්ධයේ පටන් කණ්ඩායම් දෙකම තියුණු ක්‍රීඩා විලාශයක් පෙන්නුම් කළ අතර එම නිසාම කණ්ඩායම් දෙකටම ගෝල රැස් කිරීමට හැකි වුණේ නැහැ.

දෙවන අර්ධයේදීද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් විශිෂ්ට ක්‍රීඩා විලාශයක් පෙන්නුම කළ අතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ලද එකම අවස්ථාවෙන් ප්‍රෙයෝජන ගත් උතුරු කොරියා ක්‍රීඩකයන් ගෝලයක් රැස් කළේය.

ඒ අනුව ගෝල  1 ට 0 ක් ලෙස තරගයේ ජය හිමි කරගත්තේ උතුරු කොරියාවයි.

සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ පළමු තරගයද ගෝල 2 ට 0 ක් ලෙස ටර්ක්මෙනිස්තානය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවට පරාජයට පත්වීමට සිදුවිය.