ක්ලබ් වසන්ත ඝාතනය - ටැටූ ෂොප් හිමිකරුගේ පාපොච්චාරණය 

ක්ලබ් වසන්ත ඝාතනය - ටැටූ ෂොප් හිමිකරුගේ පාපොච්චාරණය 

July 10, 2024   12:43 pm

සුරේන්ද්‍ර වසන්ත පෙරේරා නොහොත් ක්ලබ් වසන්ත ඝාතනය සිදුවූ ටැටූ මධ්‍යස්ථානයේ හිමිකරු පොලීසියට ඒ සම්බන්ධයෙන් පාපොච්චාරණය කර තිබේ.

ඊට අදාළ වීඩියෝව ඉහළින් දැක්වෙයි....