සංජය මහවත්ත යළි රිමාන්ඩ්

සංජය මහවත්ත යළි රිමාන්ඩ්

November 21, 2023   01:21 pm

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිටදී පොල් ගැසූ සිද්ධියට අත්අඩංගුවට ගත් සමාජ ක්‍රියාකාරී සංජය මහවත්ත හෙට (22) දක්වා යළි රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගතකර තිබේ.

ඔහුව කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් තිළිණ ගමගේ හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම නියෝගය ලබාදුන්නේය.