මිලින්ද පීරිස්  යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා වෙයි

මිලින්ද පීරිස් යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා වෙයි

February 12, 2016   09:05 pm
මේජර් ජෙනරාල් මිලින්ද පීරිස් මහතා යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා ලෙස පත්කර තිබේ.

ඒ අනුව මේජර් ජෙනරාල් මිලින්ද පීරිස් මහතා 47 වැනි යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානීයා ලෙස පත්වනු ඇත.

මිලින්ද පීරිස් මහතා 1980 වර්ෂයේ කැඩෙට් නිලධාරියෙකු ලෙස යුධ හමුදාවට බැඳී ඇති අතර රණ වික්‍රම, රණ ශූර, උත්තම සේවා වැනි පදක්කම් වලින්ද පිදුම් ලබා තිබේ.

යුධ හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ධූරය සඳහා පත්වීම් ලැබූ මේජර් ජෙනරාල් මිලින්ද පීරිස් මහතා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති ලෙස කටයුතු කරමින් සිටියේය.

එසේම මේජර් ජෙනරාල් සුමේධ පෙරේරා මහතා යුද හමුදා නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා ලෙස පත්කර ඇත.

මේජර් ජෙනරාල් ජගත් ඩයස් මහතා මීට පෙර යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ අතර ඔහු ඉකුත් 24දා එම තනතුරින් විශ්‍රාම ගන්නා ලදී.