සෙබළියන් අපහසුතාවට පත්කළ සෙබළුන් ගැන පරීක්ෂණයක්

සෙබළියන් අපහසුතාවට පත්කළ සෙබළුන් ගැන පරීක්ෂණයක්

March 22, 2014   09:15 pm

යුද හමුදාවට බඳවා ගත් හමුදා සෙබළියන් කිහිප දෙනෙකු අපහසුතාවට පත්වන ආකාරයේ පුහුණුවක් ලබාදුන් සෙබළුන් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසට යුද හමුදාපතිවරයා අදාළ අංශ වෙත නියෝග කර තිබේ.

අන්තර් ජාලයේ “යු ටියුබ්“ අඩවියට මුදා හැර ඇති වීඩියෝවක් සැලකිල්ලට ගනිමින් යුද හමුදාපතිවරයා මෙම නියෝගය ලබාදී ඇත.

අනුරාධපුර යුද හමුදා කඳවුරේ 2012 වසරේදී සිදුකළ පුහුණුවකට අදාළ වීඩියෝ පටයක් සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අවධානය යොමුව තිබේ.

යුද හමුදා විනය නීති කඩකරමින් හමුදා සෙබළියන් පිරිසකට පුහුණුවක් ලබාදෙන ආකාරයක් එම වීඩියෝ පටයේ අන්තර්ගතය.

ඒ අනූව යුද හමුදා නීතියට පටහැනිව අදාළ පුහුණුව ලබාදුන් අය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකරන ලෙස යුද හමුදාපතිවරයා අදාළ අංශ වෙත නියෝග කර තිබේ.