ජීවිත රකින්න රට පුරා ගිය පාපැදි සවාරිය

ජීවිත රකින්න රට පුරා ගිය පාපැදි සවාරිය

September 11, 2019   01:22 pm

ශ්‍රී ලංකාවේ මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය සහ සියදිවි නසා ගැනීමේ වැළැක්වීමේ අරමුණින් ආරම්භ කර ඇති 1333 දුරකථන උපදේශන සේවාවට අරමුදල් සැපයීමේ අරමුණින් පැවැත්වූ පාපැදි සවාරිය ඊයේ(10) කොළඹින් අවසන් විය.

දින 13 ක් පුරා දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක් ආවරණය කළ මෙම පා පැදි සවාරිය ඊයේ කොළඹට ළඟා විය.

ලෝක සියදිවි නසාගැනීම් වැළැක්වීමේ දිනය ඊයේට යෙදී තිබුණි.

ඒ වෙනුවෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිකුත් කළ වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ සෑම තත්ත්පර 40කට වරක්ම ලොව සියදිවි නසාගැනීමක් සිදුවන බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය සහ සියදිවි නසා ගැනීමේ වැළැක්වීමේ අරමුණින් 1333 දුරකථන උපදේශන සේවාව වසර 10ක සිට ක්‍රියාත්මක වෙයි.

මෙම දුරකථන සේවාවට අරමුදල් සැපයීමේ අරමුණින් කිලෝමීටර් 1333 ක් දිවයින වටා දින 13 ක් පුරා පාපැදි සවාරියක් පැවැත්විය.

හය වන වරට පැවති මෙම පා පැදි සවාරිය ඊයෙන් අවසන් වුණා.

මෙම අවස්ථාවට 1333 දුරකථන උපදේශන සේවාවේ සන්නාම තානාපති වන හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක කුමාර් සංගක්කාර මහතා ද එක්ව සිටියේය.