මහබාගේ ගින්නක්- කර්මාන්ත ශාලාවක් විනාශයි

මහබාගේ ගින්නක්- කර්මාන්ත ශාලාවක් විනාශයි

June 18, 2019   10:57 am

මහබාගේ මත්තුමගල ගුණසේකර මාවතේ විදුලි කාර්මික කර්මාන්ත ශාලාවක හටගත් ගින්නකින් එම කර්මාන්ත ශාලවට දැඩි අලාභහානී සිදුව තිබේ.

අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ මේ වනවිට ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම මැඩපවත්වා ඇති බවයි.

අද උදෑසන 6ට පමණ මෙම ගින්න හටගෙන ඇති අතර ගින්නෙන් විදුලි උපකරණ රැසකට සහ කර්මාන්ත ශාලවේ තීබූ අමුද්‍රව්‍ය රැසකටද හානී සිදුව තිබේ.

එමෙන්ම ගින්න පැතිරීම හේතුවෙන් අසල නිවාස 2කට හානි සිදුව ඇති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.

කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රීක් ගිනිනිවිම් ඒකකය, නාවික හමුදාව හා ගම්වාසීන් එක්ව ගිනි නිවිම් රථ 07ක් යොදා ගනිමින් පැය 2 1/2 කපමණ කාලයකින් පසු ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම මැඩ පවත්වා තිබේ.

ගින්නට හේතුව විදුලි කාන්දුවක් බවට සැක පළ කරන අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මහබාගේ පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබයි.