චීන - තායිවාන අර්බුදයට අමෙරිකාව යළි මැදි වෙයි
සයුරෙන් එතෙර

චීන - තායිවාන අර්බුදයට අමෙරිකාව යළි මැදි වෙයි

July 6, 2024   02:09 pm

චීන වෙරළාරක්ෂක බලකාය විසින් අත්අඩංගුවට ගත් තායිවාන ධීවර බෝට්ටුවේ තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බව අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසා තිබේ.

ඒ අනුව අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශකයෙකු පවසා ඇත්තේ ප්‍රශ්නය සාමකාමීව විසඳීම සඳහා විවෘත සන්නිවේදන මාර්ග පවත්වා ගැනීමට දෙපාර්ශ්වය දිරිමත් කරන බවය.

තායිවාන ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන පරිදි තායිවාන ජාතිකයන් දෙදෙනෙක් සහ ඉන්දුනීසියානුවන් තිදෙනෙක් එම අව‍ස්ථාවේ ධීවර යාත්‍රාවේ සිට තිබේ.