භූ කම්පනවලින් ජලාශවලට සිදුව ඇති බලපෑම?

භූ කම්පනවලින් ජලාශවලට සිදුව ඇති බලපෑම?

September 18, 2023   05:29 pm

පසුගිය කාලසීමාවේ ඇති වූ භූ කම්පනවලින් ජලාශ හා උමං මාර්ගවලට සිදුව ඇති බලපෑම පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්යාලයේදී අද පැවති විශේෂ රැස්වීමකදී අවධානය යොමුව තිබේ.

ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක හා ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානි සාගල රත්නායක මහතා සහ දිවයිනේ සියලුම ජලාශ, වේලි හා ජලය රැගෙන යන උමං මාර්ගවල වර්තමාන තත්ත්වය සම්බන්ධව අදාළ රේඛීය ආයතනවල නිලධාරීන් අතර මෙම සාකච්ඡාව සිදුව ඇත.

එහිදී සාගල රත්නායක මහතා නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ ජලාශ, වැව්, වේලි හා ජලය රැගෙන යන උමං මාර්ගවල සිදුකළ යුතු අලුත්වැඩියාවන් පිළිබඳ වාර්තාවක් සති දෙකකින් ලබා දෙන ලෙසටය.

එම වාර්තාව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ඉදිරිපත් කර කඩිනම් ඉදිරි පියවර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව ද ඒ මහතා පවසා ඇත.

ජලය රැගෙන යන උමං මාර්ග අවහිර වීමෙන් මතුව ඇති ගැටලු පිළිබඳවද මෙහිදී අවධානය යොමුව තිබේ.