උසස් පෙළ දරුවන්ට අමතර විනාඩි 10ක්

උසස් පෙළ දරුවන්ට අමතර විනාඩි 10ක්

January 22, 2023   12:13 pm

හෙටින් (22) ඇරඹෙන උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් සඳහා නියමිත කාලයට අමතරව තවත් විනාඩි 10ක කාලයක් ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ. 

රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය ලබා දී නියමිත පැය 3ක කාලය අවසන් වු පසුව එම අමතර විනාඩි 10ක කාලය සිසුන්ට ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා පැවසීය.

ඔහු මේ බව පැසුවේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ අද (22) පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවේ දී අදහස් දක්වමිනි. 

මීට අමතරව විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සහ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ ප්‍රවාහන වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වු විභාග කොමසාරිස්වරයා,

"ඒක දෙන්නේ පැය 3ක ප්‍රශ්න පත්තරවලට. ප්‍රශ්න තෝරාගැනීම තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රවලට. අපි බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්තරවලට නෙමෙයි දෙන්නේ. බොහෝ වේලාවට පැයක ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කියන්නේ බහුවරණ. ඒකේ තෝරා ගැනීමක් නෑ. ප්‍රශ්න ඔක්කෝටම උත්තර ලියන්න ඕනේ. එතකොට කියවන්න ඕනේ නෑ කලින්. හැබැයි අර කියවලා ප්‍රශ්න තෝරාගැනීමේ දී අපි විනාඩි 10ක් අමතරව දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි උදේ 8.30ට නම් දෙන්නේ අපි 11.40ට තමා පිළිතුරු පත්‍රය එකතු කරන්නේ. පැය 3යි විනාඩි 10ක් ලබාදෙනවා."