බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව සති 5ක් අත්හිටුවයි
සයුරෙන් එතෙර

බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව සති 5ක් අත්හිටුවයි

September 11, 2019   09:49 am

බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව සති 05ක කාලයක් නිල වශයෙන් අත්හිටුවා තිබේ. 

ඔක්තෝබර් 14 වන වනදා දක්වා එරට පාර්ලිමේන්තුව අත්හිටුවාඇති බව විදෙස් වාර්තා සදහන් කළේය. 

ඔක්තෝබර් මාසයේදී හදිසි මහතා මැතිවරණයක් කැඳවිමට අගමැතිබොරිස් ජොන්සන් ගත් උත්සහය පාර්ලිමේන්තුව තුළ දෙවන වරටත් පරාජයවිමෙන් පසු මෙමතීරණය ගෙන ඇති බව සදහන්. 

හදිසි මහ මැතිවරණයක් කැඳවිම ප්‍රතික්ෂේප කරන බ්‍රිතාන්‍යපාර්ලිමේන්තු විපක්ෂය පවසා ඇත්තේ ඊට ප්‍රථම එකඟතාවයකින් තොරව යුරෝපා සංගමයෙන්ඉවත්විම වලක්වන නීතියක් සම්මත කර ගත යුතු බවයි. 

කෙසේවෙතත් පාර්ලිමේන්තුව සති 05ක කාලයක්අත්හිටුවිමට ගත් තීරණය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ කලහාකාරි වතාවරණයක් සිදුව ඇතිබව විදෙස් වාර්තා සදහන් කළේය.