කොදෙව් කණ්ඩායමේ 20යි20  නායකත්වය කිරන් පොලාඩ්ට

කොදෙව් කණ්ඩායමේ 20යි20  නායකත්වය කිරන් පොලාඩ්ට

September 10, 2019   09:21 am

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ එක්දින සහ 20/20 තරග නායකත්වයට කිරන් පොලාඩ් පත් කර තිබේ.

කොදෙව් කණ්ඩායමේ ස්ථාවරත්වය වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් එරට ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් මෙම පත් කිරීම සිදුකර ඇති බව වාර්තා වේ.

32 හැවිරිදි කිරන් පොලාඩ් පසුගියදා ඉන්දියාව සමඟ පැවති 20/20 සංචිතයට කැඳවා තිබුණ ද ඔහු 2016 වසරේ සිට මේ දක්වා කාලය තුළ එක්දින තරග සදහා සහභාගී වී නොමැති බව වාර්තා වේ.

මීට පෙර බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ එක්දින නායකත්වය ජේසන් හෝල්ඩර් සහ 20/20 කණ්ඩායමේ නායකත්වය කාලෝස් බ්‍රිත්වෙයිට් විසින් දරනු ලැබුවේය.