පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලට කාන්තා 20යි 20 එකතු වෙයි

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලට කාන්තා 20යි 20 එකතු වෙයි

August 13, 2019   03:59 pm

2022 වසරේ පැවැත්වෙන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල සදහා කාන්තා විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් ඇතුලත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා සම්මේලනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සදහන් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

1998 වසරේ සිට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා පිරිමි එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් ඇතුලත් වී තිබුණි.

කෙසේවෙතත් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල සදහා කාන්තා විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් ඇතුලත් කරනු ලබන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වේ.

2022 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල එංගලන්තයේ බර්මින්හැම් හිදී ජූලි මස 27 වනදා සිට අගෝස්තු මස 7 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.