කැලිෆෝනියා පා පැදි සවාරිය නිමාවෙයි

කැලිෆෝනියා පා පැදි සවාරිය නිමාවෙයි

May 17, 2019   10:05 am

කැලිෆෝනියා පාපැදි සවාරියේ සිව්වන අදියර ඊ‍යේ (16) නිමාවට පත් වුණි.

එම අදියරේ ජය හිමි කරගත්තේ නෙදර්ලන්තයේ ‍‍ෆැබියෝ ජොකොබ්සන් විසිනි.

කැලිෆෝනියා පාපැදි සවාරියේ සිව්වන අදියරේ සමස්ත දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර 214 යි දශම 5කි.

එම දුර ප්‍රමාණය  පැය 5යි මින්තුත 53යි  තත්පර 22කින් නිම කළ නෙදර්ලන්තයේ ‍‍ෆැබියෝ ජොකොබ්සන් තරගයේ පළමු ස්ථානය දිනා ගත්තේය.

දෙවන ස්ථානය දිනා ගත්තේ බෙල්ජියමේ ජැස්පර් පිලිප්සන්ය.

ස්ලෝවැකියාවේ පීටර් සගාන් තුන්වන ස්ථානය හිමි කරගත්තේය.

කැලිෆෝනියා පාපැදි සවාරියේ  අදියර 7 කින් සමන්විතය.

පාපැදි සවාරියේ පස්වන අදියර අද (17) පැවැත්වෙන අතර එය කිලෝමීටර 219 යි දශම 5කින් සමන්විතය.

සමස්ත පාපැදි සවාරියේ පෙරමුණේ පසුවන්නේ අමෙරිකාවේ ක්‍රීඩකයෙකි.