මන්නාරම සමූහ මිනී වළ සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් නියෝගයක්

මන්නාරම සමූහ මිනී වළ සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් නියෝගයක්

September 13, 2018   08:50 am


මන්නාරම සතොස ගොඩනැඟිල්ල පැවති ස්ථානයෙන් හමුවු සමූහ මිනී වළ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම බදාදා දිනට පමණක් සීමා කරන ලෙසට මන්නාරම නව මහේස්ත්‍රාත් ටි.සරවනරාජා මහතා නියෝග කොට ඇති බව මන්නාරම සමූහ මිනිවළ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන මන්නාරම රෝහල් විශේෂ අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරීන් සමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

රාජපක්ෂ මහතා පැවසූවේ මන්නාරම නව මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ නියෝග මත අදාළ කරුණු සෑම බදාදා දිනකම උදැසන 10.30 සිට 11.00 දක්වා පමණක් සිදුකිරීමට නියෝග ලැබී ඇති බවයි.

මන්නාරම නව මහේස්ත්‍රාත්වරයා පසුගිය දිනවල පත්වීම ලද අතර, එහිදි අදාළ සමූහ මිනිවළ සම්බන්ධයෙන් වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ සිදුකළ යුතු බැවින් සමූහ මිනිවළ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු මන්නාරම අධිකරණයේ රෙජිස්ටාර්වරයාගෙන් ලබා ගන්නා ලෙසට නියෝග කොට තිබිණ.

එහෙත් අතුරුදහන්වූවන් පිළිබද සොයා බලන කොමිෂන් සභාව හා අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන් සිදුකළ ඉල්ලීමක් අනුව අදාළ කැනීම් කටයුතු පිළිබද නිපුණතාවය දක්වන කැනීම් කටයුතු භාර විශේෂ අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරි සමින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත අදාළ බලය ලබාදෙන ලෙසට මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් සිදුකළ ඉල්ලීම සළකා බලා මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත්වරයා අදාළ නියෝගය සිදුකොට ඇති බවද රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේය.

වර්තමානය වන විට මන්නාරම සමූහ මිනිවළ තුළින් දින 69 ක කාලයක් කැනීම් කටයුතු සිදුකොට ඇති අතර, සමූහ මිනිවළ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි තොරතුර එළැඹෙන බදාදා දින නිකුත් කරන බවද සමින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

රාජපක්ෂ මහතා පැවසූවේ සෑම දිනකම උදැසන 10.30 සිට 11.00 දක්වා මාධ්‍ය‍ වෙත ජායාරූප හා වීඩියෝ ගැනීමේ හැකියාව පවතින නමුත් සමූහ මිනිවළ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට සෑම දිනකම තමන්ට අවස්ථාවක් නොමැති බවයි.

(ඡායාරූප-මාධව කුළසූරිය)