ආරක්ෂක ලේකම් නම වැරදුණේ මුද්‍රණ ‍දෝෂයකින්ලු!

ආරක්ෂක ලේකම් නම වැරදුණේ මුද්‍රණ ‍දෝෂයකින්ලු!

June 26, 2015   06:13 pm


ජුනි මස 19 වනදා නිකුත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වූ නිවේදනයක හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්සන සඳහන්වීම මුද්‍රණ දෝෂයක් හේතුවෙන් සිදුවූවක් බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පවසයි.

රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය වෙත ලිඛිතව දැනුම්දී ඇති බව එම අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ  බ්‍රිගේඩයර් ජයනාත් ජයවීර මහතා සඳහන් කළේය.

ජුනි මස 03 වනදා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය විසින් වර්තමාන ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් යුතු නිවේදනයන් ගැසට් පත්‍රයේ මුද්‍රණය කිරීම සඳහා රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කළ බව බ්‍රිගේඩයර් ජයනාත් ජයවීර මහතා පවසයි.

මුද්‍රණය කිරිමේදී සිදු වූ දෝෂයක් හේතුවෙන් ජුනි මස 19 වනදා පළ වූ අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ නම සදහන්ව ඇති බව ඔහු සිහිපත් කරයි.

කෙසේ වෙතත් අදාළ සිදුවීම පිළිබඳව මේ වන විට රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව අභ්‍යන්තර පරික්ෂණයක්  සිදු කරමින් පවතින බව ද බ්‍රිගේඩියර් ජයනාත් ජයවීර මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.