අධ්‍යාපනය නවීකරණය වන ලකුණු

අධ්‍යාපනය නවීකරණය වන ලකුණු

October 11, 2018   05:09 pm

විෂය මාලා සංශෝධනය කරමින්, විෂය අන්තර්ගතයන්හි හඳුනාගත් වෙනස්කම් සිදුකරමින් මෙරට අධ්‍යාපන පද්ධතිය නවීකරණයට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සඳහන් කරයි.
 
විෂය මාලා සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් වගකීම් දරන ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය වෙත මේ සම්බන්ධව අවශ්‍ය උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම් මේ වනවිටත් ලබා දී ඇති බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාඥයින්, අධ්‍යාපනඥයින් ඇතුළු අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ විද්වතුන්ගෙන් ලබාගත් අදහස්, යෝජනා, නිර්දේශ සහ උපදෙස් අනුව පාසල් විෂය මාලා සංශෝධන හා එක් එක් විෂය අන්තර්ගතයන්හි සිදුකළ යුතු අත්‍යවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදුකිරීමට පියවර ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

බම්බලපිටියේ හින්දු විද්‍යාලයේ පැවති අද (11) පැවති වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය හා නව තෙමහල් ගොඩනැඟිල්ලට මුල්ගල තැබීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේය. 

රටේ සියලු පාසල් පහසුකම් සුපිරි පාසල්බවට පත්කරමින්, වඩාත් ගුණාත්මක ඉගෙනුම් අවස්ථා සියලු දරුවන්ට අත්පත්කරදීම වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන්ගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාවට නැංවෙන ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ රුපියල් මිලියන 250ක ප්‍රතිපාදනයෙන් මෙම තෙමහල් ගොඩනැඟිල්ල ඉදිකිරීමට යෝජිතයි.