සැමරීම...

සැමරීම...

August 11, 2019  

Bookmark and Share
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාව නම් කිරීමත් සමඟ දිවයින පුරා ජනතාව රතිඤ්ඤා දල්වමින් ප්‍රීති ඝෝෂා පැවැත් වීය.