මේජර් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා හට මාස 6 ක සේවා දිගුවක්

මේජර් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා හට මාස 6 ක සේවා දිගුවක්

June 18, 2019   08:12 pm

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් 2019 ජූනි මස 22 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි යුද්ධ හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා හට දෙසැම්බර් මස 31 දින දක්වා සේවා දිගුවක් ලබාදී ඇත.‍

මේජර් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මේ වනවිට ගජබා රෙජිමේන්තුවේ රෙජිමේන්තු අධිපති සහ කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුවේ රෙජිමේන්තු අධිපති මෙන්ම යුද්ධ හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී තනතුරු ද හොබවනු ලබයි. 

මේජර් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා වර්ෂ 2019 ජනවාරි මස 9 දින යුද්ධ හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී තනතුරට පත්කරන ලදි.