හෙටින් පසු තහනම් වෙන දේවල්... 'කාලය ඉවරයි, වැටලීම් පටන් ගන්නවා'

හෙටින් පසු තහනම් වෙන දේවල්... 'කාලය ඉවරයි, වැටලීම් පටන් ගන්නවා'

සීතා ඇතින්නට වෙඩි තැබුවේ කවු ද? 'අවසිහියෙන්, බීලා තමා ඉන්න ඇත්තේ...'

කැලණි ගඟ ගැන අනාවැකියක්... 'හෙට වහින හැටි බලන්න වෙනවා'

දවසේ කාටූන් විස්තරේ...

දැඩි සැලකිල්ලකින් සිටිය යුතු අය... 'අල්ලන්න එපා රිදෙනවා කියලා කෑ ගැහුවා'

ගංගා රැසක්ම සැර වී, අවදානම වැඩි කරයි ... ගංවතුර මැදින් ගිය මළගම

අලුත් බද්දකින් වැඩි වෙලා එන මේ මාසෙ ලයිට් බිල

සමාජ මාධ්‍යයට බැඳෙන වැට...

රටම කලඹමින් අතුරුදන් වූ කාන්තාවගේ කවන්ධය හමුවෙයි... සියල්ල CCTV කැමරාවේ...

අධික වැස්සෙන් කළුතරට සිදුවූ දේ...ගංවතුර අවදානම් ප්‍රදේශ මෙන්න

අලුත් එකඟතාවයක් ගැන සාකච්ඡා...

ඔක්තෝබර් සිට යළිත් විදුලි බිල වැඩි වෙන ලකුණු... 'වැය කළ අතිරේක මුදල පියවා ගන්න ඕනේ'

හේමසිරිට සහ පූජිත්ට... අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවක්

අසභ්‍ය දර්ශන ජාලයේ අලෙවිකරු හසුවෙයි'නිල් වීඩියෝ දර්ශන 7000ක් සොයා ගත්තා '