තමාව දූෂණය කළ බවට බොරු පැමිණිල්ලක් දැමූ පන්නල තරුණිය හිරේට

තමාව දූෂණය කළ බවට බොරු පැමිණිල්ලක් දැමූ පන්නල තරුණිය හිරේට

වේගයෙන් ඉන්ටනෙට් සපයන Starlink වෙත අනුමැතිය

රෝයල් පාර්ක් සිද්ධියට සමාව දීම... ව්‍යවස්ථාව කැඩූ මෛත්‍රීට රු. මි. 30ක් ගෙවන්න නියෝග

ලෝකේ වටේ මුදල් ගරන ඩයස්පෝරා බොරු නෑයන්ට ප්‍රභාගේ මල්ලි දුන් පිළිතුර

දවසේ කාටූන් විස්තරේ...

ඉන්දියාවේ ISIS සිද්ධියට... ශ්‍රී ලංකාවේදී 6ක් අත්අඩංගුවට

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අද

ලෝක දුම්වැටි නිවාරණ දිනය අද... දිනකට 50ක් දුම්වැටියට බිලි

මහ වැස්සෙන් රටපුරා ගස් 2,000ක් බිම

සිසු සැරිය ඇතැම් බස් හෝටල් කාමර වෙලා

සියලුම ජනතාව නිශ්චල සහ චංචල දේපොළ තොරතුරු දීම අනිවාර්යයි

දවසේ කාටූන් විස්තරේ...

පියා, දුවගේ නිරුවත් ඡායාරූප ගත්තැයි මව බොරු පැමිණිල්ලක් දාලා...

නංගිට සිදුවන කරදර විමසන්න ගිය අයියාට මස්සිනා සහ පියා එක්ව කළ දේ...