මැග්නිනිට වසර හතරක තරග තහනමක්

මැග්නිනිට වසර හතරක තරග තහනමක්

November 7, 2018   12:33 pm

තහනම් උත්තේජක ලබා ගැනීමේ චෝදනාවකට වරදකරු වීම හේතුවෙන් ඉතාලි ජාතික හිටපු පිහිනුම් ශූරයෙක් වන ෆිලිපෝ මැග්නිනිට වසර හතරක තරග තහනමක් පනවා ඇත.

ෆිලිපෝ මැග්නිනි 2005 සහ 2007 වසර වල ලෝක ශූරතා පිහිනුම් තරගාවලියේ මීටර 100 නිදහස් ආර ඉසව්වේ රන් පදක්කම් හිමිකර ගත්තේ ය.

එමෙන්ම ෆිලිපෝ මැග්නිනි 2004 ඇතෑන්ස් ඔලිම්පික් උළෙලේදී පිරිමි මීටර 200 සහය පිහිනුම් ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම හිමිකර ගත් ඉතාලි කණ්ඩායමේද සාමාජිකයෙකි.

ඔහු පසුගිය වසරේදී ජාත්‍යන්තර පිහිනුම් තරග වලින් සමුගැනීමට තීරණය කළ අතර කෙසේ වෙතත් ඉතාලි තහනම් උත්තේජක නිවාරණ කමිටුව විසින් පසුගියදා ෆිලිපෝ මැග්නිනි තහනම් උත්තේජක ලබා ගත් බවට චෝදනා එල්ල කරනු ලැබීය.

අදාල චෝදනාවට වරදකරු වීම හේතුවෙන් මැග්නිනිට වසර හතරක තරග තහනමක් පැනවීමට ඉතාලි තහනම් උත්තේජක නිවාරණ කමිටුව තීරණය කර ඇත. කෙසේ වෙතත් ෆිලිපෝ මැග්නිනි ඔහුට එල්ල වන සියළු චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.