කාලගුණය තරගයට හරස් වෙයි

කාලගුණය තරගයට හරස් වෙයි

October 10, 2018   04:37 pm

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන එක්දින තරග නවතා දමා තිබේ.

කාසියේ වාසිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිමි වු අතර ඒ අනුව පළමුවෙන් පළමුවෙන් පන්දු රැකීමට ශ්‍රි ලංකා කණ්ඩාම තිරණය කර තිබුණි.