ශ්‍රී ලංකාවට තවත් පදක්කමක්

ශ්‍රී ලංකාවට තවත් පදක්කමක්

October 10, 2018   12:12 pm

ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේ  තවත් ලෝකඩ පදක්මක් දිනා ගැනිමේ වසනාව අද ශ්‍රි ලංකා කණ්ඩායමට හැකි විය..

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජ්‍යේෂ්ඨතම ක්‍රීඩක ලාල් පුෂ්පකුමාර අද තරග වැදුන ටී 64 කාණ්ඩයේ උස පැනීමේ ඉසව්වේන් ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේය.

ඔහු එම ඉසව්වේදී දක්වු දක්ෂතාව උස මීටර් 1.76 කි.

මෙහි පළමු ස්ථානය උස්බෙකිස්ථානයටත් , දෙවන ස්ථානය ජපාන ක්‍රීඩකයාටත් හිමි විය.