ආමරිකාවේ පිපිරීමකින් නිවාස සහ ගොඩනැගිලි 39කට හානි
සයුරෙන් එතෙර

ආමරිකාවේ පිපිරීමකින් නිවාස සහ ගොඩනැගිලි 39කට හානි

September 14, 2018   01:03 pm

 

අමෙරිකාවේ බොස්ටන් නගරයට ආසන්න ලෝරන්ස් හිදී සිදු වූ පිපිරිමකින් නිවාස සහ ගොඩනැගිලි 39කට හානි සිදුව තිබේ.

පිපිරිමෙන් කිහිප දෙනෙකුට සුළු හා බරපතල තුවාල සිදුවි ඇති බව වාර්තා වේ.

ගෑස් ප්‍රවාහන නලයක පිපිරිමක් මීට හේතු වන්නට ඇති බවට සැක කෙරෙන අතර ගෑස් සහ විදුලි සමාගම් එම ප්‍රදේශයට සේවා සැපයීම අත්හිටුවා තිබේ.

මේ අතර එම නගරය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල පිරිස් ඉවත් කිරිමට බලධාරින් පියවර ගෙන තිබේ.