සෙරීනා විලියම්ස් අවසන් මහ තරඟයට සුදුසුකම් ලබයි

සෙරීනා විලියම්ස් අවසන් මහ තරඟයට සුදුසුකම් ලබයි

September 7, 2018   10:34 am

 

අමෙරිකානු විවෘත ටෙනිස් තරඟාවලියේ අවසන් මහ තරඟයට සුදුසුකම් ලැබීමට සෙරීනා විලියම්ස් සමත් විණි.

අවසන් පූර්ව වටයේ තරඟයේදී ඇය වෙතින් ලැට්වියාවේ ඇනස්ටසිජා සෙවස්ටෝවා පරාජයට පත් විය.

සෙරීනා විලියම්ස් දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු ග්‍රෑන්ඩ් ස්ලෑම් අවසන් තරඟයකට සුදුසුකම් ලැබූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

පසුගිය ජුලි මාසයේදී ඇය බිම්බල්ඩන් ශුරතාවය දිනා ගත්තේය.

සෙරීනා විලියම්ස් සමග හෙට (08) පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරඟයට සුදුසුකම් ලබා සිටින්නේ ජපානයේ නවෝමි ඔසාකායි.