හැටන්-කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය සීමා වෙයි

හැටන්-කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය සීමා වෙයි

August 10, 2018   01:44 pm

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට අඛණ්ඩව තව දුරටත් ඇද හැලෙන වර්ෂාවත් සමඟ හැටන්-කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට පස් කන්දක් කඩා වැටිමෙන් රථ වාහන ගමනා ගමනයට බාධා පැමිණ ඇති බව හැටන් පොලීසිය පවසයි.

ප්‍රධාන මාර්ගයේ හැටන් ස්ටැඩන්  වත්ත ප්‍රදේශයේදි ප්‍රධාන මාර්ගයට ඉහළින් වු කන්දක් ප්‍රධාන මාර්ගයට කඩා වැටිමෙන් එම මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු අද (10) පස්වරු 1 සිට එක් මංතිරුවකට සිමා කර ඇත.

තව දුරටත් ඇඳ හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමඟ හැටන් - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයක්ම පස් කඳු කඩා වැටිමේ අවධානමක් පවතින නිසා එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය කිරිමේදි සැලකිලිමත් ලෙස රිය ධාවනය කරවන ලෙසත් , ප්‍රධාන මාර්ගයේ කඳු ආශ්‍රතව රථ වාහන ගාල් නොකරන ලෙසත් හැටන් පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටමද පිටාර මට්ටමට ආසන්න වි ඇත.