යොවුන් ක්‍රීඩකයෙකු හමුවේ පරාජය වූ නොවැක් ජොකොවික්

යොවුන් ක්‍රීඩකයෙකු හමුවේ පරාජය වූ නොවැක් ජොකොවික්

August 10, 2018   11:15 am

 

සිව් වතාවක් රොජර්ස් කුසලානය දිනාගත් සර්බියාවේ නොවැක් ජොකොවික් මෙවර තරඟාවලියේදී ග්‍රීක යොවුන් ක්‍රීඩකයෙකු හමුවේ පරාජයට පත්ව තිබෙනවා.

ඊයේ පැවැති තරඟයේදී ග්‍රීසියේ ස්ටෙෆනෝස් ට්සිට්සිපස් හමුවේ නොවැක් ජොකොවික් වට දෙකට එකක් ලෙස පරාජයට පත් විය.

කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝහිදී පැවැත්වෙන රොජර්ස් කුසලාන ටෙනිස් තරඟාවලියේ පැවැති තවත් තරඟ කිහිපයකින් කරෙන් කචනෝව්, ග්‍රිගර් දිමිත්රොවේ, කෙවින් ඇන්ඩර්සන්, ඇලෙක්සැන්ඩර් ස්වෝරව්, රෆයාල් නඩාල්, මර්රින් සිලික් සහ රොබින් හාසෙයි ජය ලැබීමට සමත් විය.

තරඟාවලිය ලබන 12 වනදා දක්වා පැවැත්විමට නියමිතය.