කාසියේ වාසිය දකුණු අප්‍රිකාව

කාසියේ වාසිය දකුණු අප්‍රිකාව

August 8, 2018   04:17 pm

සංචාරක දකුණු අප්‍රිකාව සමඟ අද(08) පැවැත්වෙන සිව්වන එක් දින ක්‍රිකට් තරගයේ කාසියේ වාසිය දකුණු අප්‍රිකාණු කණ්ඩායම වත  හිමි විය.

ඒ අනුව පළමුවෙන් පන්දු රැකීමේ අවස්ථාව තෝරා ගැනීමට දකුණු අප්‍රිකාණු කණ්ඩායම තිරණය කර තිබේ.

දිවා, රත්‍රී තරගයක් ලෙස පැවැත්වෙන අද තරගය පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වීමට නියමිතය.