ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් විශේෂ අරමුදලක්

ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් විශේෂ අරමුදලක්

August 8, 2018   03:35 pm

ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මෙවර ආසියානු මලල ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතර හමුවක් ඊයේ (07)  අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත් විය.

ක්‍රීඩා උලෙළට සහභාගි වන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරායාගේ ක්‍රීඩා අරමුදලෙන් කෝටි 5ක මුදලක් එහිදී පිරිනමනු ලැබුවේ.

එහිද අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ක්‍රිඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් මුදල් පිරිනැමිමක්ද සිදු කල අතර ඉදිරියෙදි ක්‍රිඩක ක්‍රිඩිකාවන් වෙනුවේ අරමුදක් ආරම්භ කිරිමටද කටයුතු කරණ බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදි පැවසීය.

මිට අමතරව පාසල් විශය නිර්දේශ සඳහා ක්‍රිඩා හා අදාල කාල පරිච්ඡේදයක්ද ඇතුලත්කරන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.