රුසියාව හා සිරියාව එක්ව IS සටන්කාමීන්ට ප්‍රහාරයක්
සයුරෙන් එතෙර

රුසියාව හා සිරියාව එක්ව IS සටන්කාමීන්ට ප්‍රහාරයක්

July 12, 2018   09:17 am

රුසියානු හා සිරියානු හමුදාව එක්ව නිරිත දිග සිරියාවේ අයි.එස් සටන්කාමීන් සිටින ප්‍රදේශයකට ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබේ.

සිරියාවේ යාමොක් ප්‍රදේශයට ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති අතර එහිදී අයි.එස් සටන්කාමීන් ප්‍රතිප්‍රහාර ද එල්ල කර ඇති ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂණ සංවිධාන පවසා ඇත.

සිරියාවේ ඩෙරා පළාතේ බොහෝමයක් ප්‍රදේශ එරට රජය සතු කරගැනීමට සමත් වූ බව පසුගියදා සිරියානු රජය ප්‍රකාශ කර තිබූණි.

එමෙන්ම රුසියාවේ මැදිහත්වීමෙන් එකඟ වී තිබූ ගිවිසුමකට අනුව අයි.එස් සටන්කාමීන් විසින් සිය බර අවි සිරියානු රජයට බාරදීමට ද එකඟ වී තිබු අතර එවන් අවස්ථාවක මෙම ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බව ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂණ සංවිධාන පෙන්වාදී ඇත.