ෆේස්බුක් සමාගමට පවුම් ලක්ෂ 05 ක දඩයක්
සයුරෙන් එතෙර

ෆේස්බුක් සමාගමට පවුම් ලක්ෂ 05 ක දඩයක්

July 11, 2018   11:11 am

 

ෆේස්බුක් සමාගමට පවුම් ලක්ෂ 05 ක දඩයක් නියම කිරීමට එංගලන්තයේ දත්ත සුරැකීමේ ආයතනය සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ ෆේස්බුක් පරිශීලකයින්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු අවභාවිත කල බවට චෝදනා කරමින්.

කේම්බ්රිමජ් ඇනලටිකා සමාගම විසින් අනවසරයෙන් ෆේස්බුක් පරිශීලකයින්ගේ ගිණුම්වලට ඇතුළු වී එහි දත්ත අවභාවිත කිරීම සහ ඒවා  මකා දැමීමේ සිද්ධියට අදාළව සිදුකල පරීක්ෂණවලින් අනතුරුව එංගලන්ත තොරතුරු කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

එහිදී පරිශීලකයින්ගේ ගිණුමවල සුරක්ෂිතභාව තහවුරු කිරීමට ෆේස්බුක් සමාගම අපොහොසත් වී ඇති බව එංගලන්ත තොරතුරු කොමසාරිස් කාර්යාලය සදහන් කර ඇත.

කෙසේවෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් ප්‍රතිචාර දක්වන බව ෆේස්බුක් සමාගම නිවේදනය කර තිබේ.