ශ්‍රී ලංකා දකුණු අප්‍රිකා ටෙස්ට් තරඟය පාසල් සිසුන්ට හා ක්‍රිකට් පුහුණු පාසල්වල ක්‍රීඩකයින්ට නොමිලේ

ශ්‍රී ලංකා දකුණු අප්‍රිකා ටෙස්ට් තරඟය පාසල් සිසුන්ට හා ක්‍රිකට් පුහුණු පාසල්වල ක්‍රීඩකයින්ට නොමිලේ

July 11, 2018   10:46 am

 

ශ්‍රී  ලංකා කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය නොමිලේ නැරඹීම සඳහා පාසල් සිසුන්ට සහ ක්‍රිකට් පුහුණු පාසල්වල ක්‍රීඩකයින්ට අවස්ථාව ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා - දකුණු අප්‍රිකා ටෙස්ට් තරඟාවලිය ආරම්භ කරමින් පළමු තරඟය ලබන 12 වනදා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන අතර දෙවන තරඟය කොළඹ එස්.එස්.සී ක්‍රිඩාංගණයේදී ලබන 20 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව අදාල තරඟ නොමිලේ නැරඹීම සඳහා පාසල් සිසුන්ට සහ ක්‍රිකට් පුහුණු පාසල්වල සාමාජිකයින්ට අවස්ථාව ලබාදෙන බව ක්‍රිකට් ආයතනය පවසයි.

තරඟ නැරඹීම සඳහා සහභාගී වන පාසල් සිසුන් පාසල් නිල ඇඳුමින් ක්‍රීඩාංගණය වෙත පැමිණිය යුතු අතර ක්‍රිකට් පුහුණු පාසල්වල සාමාජිකයින් සිය සාමාජිකත්වය සනාථ කර ක්‍රීඩාංගණ වෙත ඇතුළු විය හැකි බව ක්‍රිකට් ආයතනය පෙන්වා දෙයි.