ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලියට ඩෙල් ස්ටෙයින් එයි 

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලියට ඩෙල් ස්ටෙයින් එයි 

June 12, 2018   09:00 am

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචිතය සඳහා වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ඩෙල් ස්ටේන් ඇතුළත් කර තිබේ.

ආබාධ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් මාස 6ක පමණ කාලයක් ඩෙල් ස්ටේන් ක්‍රිකට් තරඟ සඳහා සහභාගී වුයේ නැති බව වාර්තා වෙයි.

මේ වන විට ඔහුගේ ආබාධ තත්ත්වය සුව අතට පත්වීමත් සමඟ ලබන මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සඳහා ස්ටේන් සහභාගී වීමට නියමිතයි.

ඩෙල් ස්ටේන් ටෙස්ට් තරඟ 89කට සහභාගී වී කඩුලු 419ක් ලබා සිටියි.