දේශපාලන පළිගැනීම් වහා විසඳන්න - විශේෂ නියෝගයක්

දේශපාලන පළිගැනීම් වහා විසඳන්න - විශේෂ නියෝගයක්

May 16, 2018   04:30 pm

 

මෙතෙක් විසඳුම් ලැබී නොමැති දේශපාලන පළිගැනීමට ලක් වුවන් සඳහා වහා විසඳුම් ලබා දීමට ප්‍රධාන අමාත්‍යංශවල ලේකම්වරුන් වෙත විශේෂ නියෝගයක් නිකුත් කළ බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පැවසීය.

විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍යතුමන්, ආර්ථික කටයුතු සහ සම්බන්ධ අමාත්‍යවරුන් සහ ප්‍රධාන අමාත්‍යංශ ලේකම් වරුන් අතර පවතී රජයේ ඉහළ පෙළේ සාකච්ඡාවකදී මෙම නියෝගය ලබා දුන් බවයි.

ඉතා කෙටි කාල සීමාවක් තුළ දේශපාලන පළිගැනීම් වලට ලක්ව විසඳුම් ලැබී නොමැති පිරිස් පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඒ ඒ  අමාත්‍යංශවල ලේකම්වරුන්ගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ මෙම විසඳුම් ක්‍රියාත්මක වියයුතු බවට මෙම සාකච්ඡා වේදී නියෝග කළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පවසයි. 

එමෙන්ම මෙම වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳ නිරන්තර අධීක්ෂණයක් සහ ප්‍රගති සමාලෝචනයක් කිරීමටද  මෙහිදී සාකච්ඡා වූ බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.