මෙරාපි අවදියෙන්- ජනතාවට ඉවත් වෙන්නැයි දැනුම් දෙයි
සයුරෙන් එතෙර

මෙරාපි අවදියෙන්- ජනතාවට ඉවත් වෙන්නැයි දැනුම් දෙයි

May 15, 2018   08:17 pm

 

ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා දූපත්හි පිහිටි ගිනි කන්දක් විදාරණය වන අයුරු ඒ ආසන්නයේ කඳවුරක සිටි පිරිසක් විසින් රූගත කර තිබුණි.

විදාරණයට ලක්වූ මෙරාපි ගිනි කන්දෙන් නිකුත්වූ අළු උඩු ගුවනේ මීටර් පන්දහසක් පමණ ඉහළට විහිදී යමින් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මේ හේතුවෙන් අවට ප්‍රදේශවල වෙසෙන ජනතාවට ඉවත් වන ලෙසටද දැනුම්දී තිබේ.

ගිනි කන්ද විදාරණය වන අවස්ථාවේ එහි සිටි කඳු නගින්නන් සියලු දෙනාම ආරක්ෂිතව ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කර ඇති බවද සඳහන් වෙයි.