රුසියාව මිසයිල නාශක පද්ධති ස්ථාපිත කරයි
සයුරෙන් එතෙර

රුසියාව මිසයිල නාශක පද්ධති ස්ථාපිත කරයි

April 13, 2018   11:11 amසිරියාවට එල්ල විය හැකි මිසයිල ප්‍රහාරයන් ආවරණය කිරීම සඳහා රුසියාව මිසයිල නාශක පද්ධති ස්ථාපිත කර තිබේ.

ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කළේ සිරියාවට ඉතා ඉක්මනින් පහරදීමට සූදානම් බවයි.

එහෙත් රුසියාව පවසන්නේ නීත්‍යාතනූ කූලව පත්වූ රජයකට එරෙහිව එල්ල කරන මිසයිල ප්‍රහාරවලින් ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්  ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි.

ඒ අනුව රුසියාව තම නවතම මිසයිල ආරක්ෂක පද්ධතිය වන එස් 400 මිසයිල පද්ධතිය සහ එස් 300 වී.එම් මිසයිල පද්ධති සිරියාව ආශ්‍රීතව ස්ථාපිත කර ඇති අතර එමඟින් විශාල ප්‍රදේශයක් ආවරණය වනු ඇත.