තවත් ලෝකඩ පදක්කමක් ශ්‍රී ලංකාවට

තවත් ලෝකඩ පදක්කමක් ශ්‍රී ලංකාවට

April 13, 2018   10:02 amඕස්ට්‍රේලියාවේ - ගෝල්ඩ් කෝස්ට් හි පැවැත්වෙන 21 වන පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ බොක්සිං කිලෝග්‍රෑම් 52 පිරිමි බර පන්තියෙන් තරඟ වැඳුනු ඉෂාන් බණ්ඩාර ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා ගැනීමට සමත් විය.

ඒ අනුව අවසන් පූර්ව වටය සඳහැා ඉන්දියාවේ ගෞරව් සොලාන්කි සුදුසුකම් ලැබීය.