කාන්තා මීටර් 800 ධාවන ඉසව්වේ අවසන් පුර්ව වටය ලංකාවට අහිමි වෙයි

කාන්තා මීටර් 800 ධාවන ඉසව්වේ අවසන් පුර්ව වටය ලංකාවට අහිමි වෙයි

April 12, 2018   11:01 am21 වන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රිඩා උළෙලේ කාන්තා මීටර් 800 ධාවන ඉසව්වේ මූලික වටයේ තරඟවලට  සහභාගී වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිඩිකාවන්ට අවසන් පුර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබීමේ අවස්ථාව  අහිමි වී තිබේ.

අද(12) දිනයේ පැවති මීටර් 800 ධාවන ඉසව්වේ මූලික වටයේ තරඟවලට ශ්‍රීලංකාව නියෝජනය කරමින් නිමාලි ලියනාරච්චි සහ ගයන්තිකා අබේරත්න යන ක්‍රිඩිකාවන් දෙදෙනා සහභාගී වුණි.

පළමු මූලික වටයේ තරඟයට සහභාගී වූ ගයන්තිකා අබේරත්නට එහිදී 08 වන ස්ථානය හිමි වූ අතර තුන්වන මූලික වටයේ තරඟයට සහභාගී වූ  නිමාලි ලියනාරච්චිට හිමි වූයේ 07 වන ස්ථානයයි.

ඕස්ටේලියාවේ පැවැත්වෙන 21 වන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රිඩා උළෙලේ මේ වන විට  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පදක්කම් 04ක් හිමි ව තිබේ.