පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ පදක්කම් සටහනේ 17 වන ස්ථානය ලංකාවට

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ පදක්කම් සටහනේ 17 වන ස්ථානය ලංකාවට

April 9, 2018   03:13 pmඔස්ට්‍රේලියාවේ ගෝල්ඩ් කෝස්ට් හිදී පැවැත්වෙන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ පදක්කම් සටහනේ 18 වන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබේ.

බර ඉසිලීමේ තරඟ ඉසව්වෙන් රිදී පදක්කමක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් දෙකක් සහිතව ශ්‍රී ලංකාව සමස්ත පදක්කම් 03ක් දිනා සිටියි.

දකුණු ආසියානු රටවල් අතරින් පෙරමුණේ පසුවන ඉන්දියාව රන් පදක්කම් 08ක්, රිදී පදක්කම් 04ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 05ක් දිනා ගනිමින් සමස්ත පදක්කම් සටහනේ තුන්වන ස්ථානයේ පසුවෙයි.

රන් පදක්කම් 34ක් ඇතුළුව සමස්ත පදක්කම් 90ක් ලබා සිටින ඔස්ට්‍රේලියාව පළමු ස්ථානයත් රන් පදක්කම් 21ක් සහිතව සමස්ත පදක්කම් 57 දිනා සිටින එංගලන්තය දෙවන ස්ථානයත් අත්කරගෙන ඇත.