සේවක අයිතීන් නොදෙන ආයතන වැටලීම මේ වසරේ සිට වැඩි කෙරේ

සේවක අයිතීන් නොදෙන ආයතන වැටලීම මේ වසරේ සිට වැඩි කෙරේ

March 13, 2018   03:35 pm


සේවකයින්ට හිමි අයිතීන් හා වරප්‍රසාද ලබා නෙදෙන ආයතන පරීක්ෂා කොට ඔවුන්ට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා සිදු කරන පරීක්ෂණ මේ වසරේ සිට වේගවත් කිරීමට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇත.

මේ අනුව සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට හා සේවක භාරකාර අරමුදලට දායක නොවන ආයතන හා සේවක අයිතින් ලබා නොදෙමින් සේවකයින් ගෙන වැඩගන්නා අයතන කම්කරු නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂ කෙරේ.

සාමාන්‍යයෙන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව වසරකට ආයතන 75,000ක් පමණ පරීක්ෂාවට ලක්කරන අතර මේ වරේ සිට එම සංඛ්‍යාව 90,000 දක්වා වැඩි කිරීමය පියවරගෙන ඇතැයි කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් ඒ.විමලවීර මහතා රජයේ නිල පුවත් වෙබ් අඩවියට පැවසීය.

මෙම පරීක්ෂණ දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාල පුහුණු කම්කරු නිලධාරීන් ලවා සිදු කෙරෙන අතර ඒවා අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා වෙනම නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් යොදවා තිබේ. 

ඔවුන් මාස 3කට වරක් එම කාර්යාලවලට ගොස් පරීක්ෂණ වල ප්‍රගතිය විමසා බලනු ඇත.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් හා සේවා භාර අරමුදල් නොගෙවා පැහැර හරින හාම්පුතුන්ට විරුද්ධවය නඩු පැවැරීමට පියවර ගෙන ඇති බවද විමලවිර මහතා තවදුරටත් කීය.