රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය බිංගිරිය දේවගිරි විහාරයේ දී

රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය බිංගිරිය දේවගිරි විහාරයේ දී

March 13, 2018   01:58 pm
ශ්‍රි බුද්ධ වර්ෂ 2562 වැනි වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන රාජ්‍ය වෙසක් මහෝත්සවය 2018 අප්‍රේල් 26 සිට මැයි 02 දක්වා කුරුණෑගල බිංගිරිය දේවගිරි රජමහා විහාරයේ දි පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

දැමුණු සිත සුව ගෙන දේ යන තේමාව මුල්කරගෙන පැවැත්වෙන මෙවර වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන්කු රුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩසටහන් රාශියක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. 

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 30 ම ආවරණය වන පරිදි ප්‍රත්‍යෙව්ක්ෂා අධ්‍යාත්මික සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාව මෙහි ප්‍රධාන තැනක් ගනියි.

අධයාත්මික සංවර්ධන ළමා වැඩසටහන් ,යොවුන් වැඩසටහන් හා භාවනා වැඩසටහන් මෙහිදී පැවැත් වේ. 

මෙම වැඩසටහන් 150 දිස්ත්‍රික්කය පුරා පැවැත්වෙන අතර ගමයි පන්සලයි සම්බන්ධ කරන දීර්ඝකාලින වැඩසටහනක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම බලාපොරොත්තු වේ.

දහම්පාසල් සිසුන් තුළ නායකත්ව ගුණාංග වර්ධනය කිරීම සඳහා දහම්පාසල් තුළ කල්‍යාණ මිත්‍ර සංසද ඇති කිරීම සෞඛ්‍ය හා බුදු දහම යන තේමාව යටතේ පාරම්පරික විදේශීය ආහාර වලට හුරුවීම භාවනාව යන ක්‍රම මඟින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සමාජයක් බිහිකර ගැනීම සඳහා දැන්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ද මේ යටතේ සිදු කෙරේ. 

සත්කෝරළයේ පෞරාණික රජමහා විහාර පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් විහාර වංශය රචනා කිරීම සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකම සංස්කෘතික ප්‍රදර්ශන වෙසක්ප හන් කූඩු බෞද්ධ නාට්‍ය භක්තිගිත ගායනා පැවැත්වීම සිදු කෙරේ.

වෘත්තිකයන් සඳහා බුදු දහම තේමාව කරගෙන අල්ලස හ දූෂණය පිටු දැකීම රැකියාවෙන් තෘප්තිය ලබන ආකාරය පිළිබඳ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සහ පෞද්ගලික ආයතනවල දැන්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම තිරසර පරිසරයක් සඳහා බුදු දහම යන තේමාව යටතේ දහම්පාසල් දරුවන් සම්බන්ධ කරගෙන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම බුදුපුත් මාපිය නිවාස වැඩසටහන , කල්‍යාණ මිත්‍ර සංසදහ පිහිටුවීම විහාරස්ථාවල ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල පිහිටුවීම ආදි වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙයි.