කාලගුණය අයහපත් නිසා අද තරඟය පරක්කුයි

කාලගුණය අයහපත් නිසා අද තරඟය පරක්කුයි

March 12, 2018   07:09 pmනිදහස් කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ සිව් වන තරඟය අද ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර කොළඹ ආර්. ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

තරඟය අද රාත්‍රී 07.00ට ආරම්භවීමට නියමිතව තිබුණද පවතින් අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් තරඟය පැවැත්වීමේ වේලාව කල් යනු ඇති බව සඳහන්ය.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව මේ වන විට එක් තරඟය බැඟින් ජයගෙන සිටින අතර පළමු වටයේ තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙතින් ඉන්දියාව පරාජයට පත් වුණි.