ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ලංකාවට

ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ලංකාවට

March 12, 2018   08:43 amනිදහස් කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගැනිමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්ව තිබේ.

දෙවන ස්ථානයේ ඉන්දිය කණ්ඩායම රැදී සිටින අතර බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට හිමිව ඇත්තේ  තෙවන ස්ථානයයි.

මේ අතර තරඟාවලියේ සිව් වන තරඟය අද ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ආර් ප්‍රමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟ දෙකකට මුහුණ දී ඇති අතර ඉන් එක් තරඟයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔවුන් සමත් විය.