නිල් මහා සංග්‍රාමය ජය පැරදුමෙන් තොරව අවසන් වෙයි

නිල් මහා සංග්‍රාමය ජය පැරදුමෙන් තොරව අවසන් වෙයි

March 11, 2018   06:34 pmගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය හා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය අතර 139 වැනි වරටත්  පැවැත්වෙන නිල් මහා සංග්‍රාමය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වී තිබේ.

ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය පළමු ඉනිම සඳහා කඩුලු 6 ක් දැවී ලකුණු 227 ක් හා දෙවන ඉනිම සඳහා කඩුලු 9 ක් දැවී ලකුණු 166 ක් රැස් කිරීමට සමත් විය.

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය පළමු ඉනිම සඳහා ලකුණු 178 ක් හා දෙවන ඉනිම සඳහා කඩුලු 6 ක් දැවී ලකුණු 143 ක් ලබා ගැනීමට සමත් විය.