දිවි ඇති තෙක් බලයේ ඉන්න ෂී ජින් පිංට අවසර
සයුරෙන් එතෙර

දිවි ඇති තෙක් බලයේ ඉන්න ෂී ජින් පිංට අවසර

March 11, 2018   02:11 pmචීන ජනාධිපති ධුරය සදහා නිශ්චිත ධුර කාලයක් පැනවීම ඉවත් කිරීම සදහා වූ යෝජනාව එරට කොංග්‍රසයේ දී අද (11) අනුමත කිරීමට නියමිතව තිබේ.

ඒ අනුව ජනාධිපති ධුරය සඳහා පත් වන පුද්ගලයා ජීවිතාන්තය තෙක් එම ධුරයේ කටයුතු කිරීමට නියමිතය.

අදාළ යෝජනාව ව්‍යාවස්ථා සංශෝධනයකින් සිදුකිරීමට නියමිත අතර වත්මන් ජනාධිපති ෂී ජින්පින් හට ද එය බලපැවැත්වෙනු ඇති බව වාර්තා වේ.

1990 වසරේ සිට චීනයේ ජනාධිපතිවරයෙකු සදහා ධුර කාල දෙකක් පැවැත්විණ.