චීලි රාජ්‍යයේ මුහුදු ජලය ආරක්ෂා කරන්න නව නීති
සයුරෙන් එතෙර

චීලි රාජ්‍යයේ මුහුදු ජලය ආරක්ෂා කරන්න නව නීති

March 10, 2018   03:51 pmචීලි රාජ්‍යයේ මුහුදු ජලය ආරක්ෂා කිරිමේ අරමුණින් නව නීතියක් හඳුන්වාදීමට එරට බලධාරින් පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව කිලෝමීටර් 6400ක පමණ දුරකට මුහුදු තීරයක් ඉදිකිරිමට නියමිත බව විදෙස් මාධ්‍ය  වාර්තා කළේය.

චීලි රාජ්‍යයේ  ජනාධිපති බච්ලට් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මුහුදු ප්‍රදේශය සංරක්ෂණය කිරිමේ අරමුණීන් නව නීතියක අවශ්‍යතාවය මත එය හදුන්වාදීමට පියවර ගත් බවයි.

පසුගිය වසරේදී චීලි දුපත වටා විශාල සාගර උද්‍යානයක් විවෘත කිරිමට එරට බලධාරින් පියවර ගත් අතර එමගින් මුහුදු මත්ස්‍යයින් අඛණ්ඩව පාලනය කිරිම අරමුණ වී තිබිණි.

නව නීතියත් සමඟ මුහුදු තීරය මෙන්ම ඉදිරිකරන ලද සාගර උද්‍යානයත් මුහුදු මට්ටමේ සිට ගොඩබිම දක්වා වු කිලෝමීටර් මිලියන 1.4ක් පමණ වන කොටසක් ද ආරක්ෂා වනු ඇති බව චීලි බලධාරින් ප්‍රකාශ කර ඇත.