සිරියාවේ ගෝටා ප්‍රදේශයට සහනාධාර රැසක් සාර්ථකව යවයි
සයුරෙන් එතෙර

සිරියාවේ ගෝටා ප්‍රදේශයට සහනාධාර රැසක් සාර්ථකව යවයි

March 10, 2018   09:55 amසිරියාවේ ගැටුම් පවතින ගෝටා ප්‍රදේශයට සහනාධාර රැසක් සාර්ථකව යැවීමට හැකි වූ බව ජාත්‍යන්තර රතු කුරුස සංවිධානය පවසයි.

සහනාධාර රැගත් ලොරි රථ 15ක් අදාළ ප්‍රදේශවලට යවා ඇති බව රතු කුරුස සංවිධානය පවසා ඇත.

සාමාන්‍ය වැසියන් ප්‍රදේශයෙන් පළායාම වැලැක්වීමට සටන්කාමීන් විසින් උත්සාහ දරන අතර සිවිල් වැසියන් වෙත වෙඩි ප්‍රහාරද තවමත් එල්ල කරන බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කළේය.

කෙසේවෙතත් සාර්ථක ලෙස අදාළ ප්‍රදේශවල සාමාන්‍ය වැසියන් හට අවශ්‍ය ආධාර රැගෙන යාමට හැකි වූ බව රතු කුරුස සංවිධානය පවසා තිබේ.

සිරියාවේ රජයේ හමුදාව හා කැරලි කණ්ඩායම් අතර ඇතිවූ ගැටුම් වලින්  පසුගිය සති කිහිපය තුළ පමණක් සිවිල් වැසියන් 900ක් පමණ මියගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කළේය.