දෙවන ලෝක යුධ සමයේ බෝම්බයක් නිසා ලන්ඩන්සිටි  ගුවන්තොටුපලක් වැසේ
සයුරෙන් එතෙර

දෙවන ලෝක යුධ සමයේ බෝම්බයක් නිසා ලන්ඩන්සිටි ගුවන්තොටුපලක් වැසේ

February 12, 2018   04:39 pmලන්ඩනයේ තේම්ස් ගංඟාව ආසන්නයේ  දෙවන ලෝක යුධ කාලයට අයත් බෝම්බයක් සොයා ගැනිමෙන් පසු ලන්ඩන්සිටි ගුවනතොටුපල තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

අදාල බෝම්බය පුපුරන ද්‍රව්‍ය වලින් සමන්විත බවට විශේෂඥයින් සහ රාජකීය නාවික හමුදාව තහවුරු කිරිමෙන් පසු ගුවන් තොටුපල තවකාලිකව වසාදැමිමට තීරණය කර ඇත.

ගුවන් තොටුපලට ගමන් කිරිමෙන් වලකින ලෙස ලන්ඩන් සිටි ගුවන් තොටුපල මගීන් වෙත දැනුම්දී තිබේ.

බෝම්බය සොයාගත් මීටර් 214ක පමණ ප්‍රෙදේශය ආරක්ෂක ප්‍රෙදේශයක් ලෙස නම් කර ඇති අතර ගුවන් තොටුපල ආශ්‍රිත ඇතැම් මාර්ග වසාදමා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කර ඇත්තේ.