ඔස්ට්‍රේලියාවේ  බැංකු සහ මූල්‍ය සේවා සම්බන්ධයෙන් හොයන්න රාජකීය කොමිසමක්
සයුරෙන් එතෙර

ඔස්ට්‍රේලියාවේ බැංකු සහ මූල්‍ය සේවා සම්බන්ධයෙන් හොයන්න රාජකීය කොමිසමක්

February 12, 2018   03:56 pmඔස්ට්‍රේලියා  බැංකු සහ මූල්‍ය සේවා සම්බන්ධයෙන් එරට රාජකීය කොමිසම විමර්ශන ආරම්භ කර ඇත.

2008 වසරේ සිට එම  සම්බන්ධයෙන් සිදුව ඇති අක්‍රමිකතා පිළිබඳ සොයා බැලීම එම කොමිසමේ කාර්ය වන අතර එහි පළමු විමර්ශනය අද බෙල්බෝන් හිදී ආරම්භකර තිබේ.

ලොව පවතින ශක්තිමත්ම සහ ස්ථාවර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයක් පවතින රටක්  වශයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව හැදින්වෙයි.